پنج فیلم پرفروش هفته دوم خرداد ; از میان فیلم های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته اند رتبه های بالای جدول پرفروش ترین های هفته اخیر (۹ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۷) را به خود اختصاص دهند.