تبلیغات خلاق کوکاکولا در مورد ماه رمضان ; کوکاکولا با توجه به بیشتر شدن بخشندگی در ماه رمضان این تبلیغ رو خلق کرده