شوخی های متفاوت سحر قریشی و سمانه پاكدل ; شوخی های عجیب سحر قریشی و سمانه پاكدل با یكدیگر در مصاحبه زنده