تتو فارسی امبر هرد (توضیح کامل امبر هرد در مورد تتو فارسی) ; ایشون دوست دختر جانی دپه و علاقه زیادی به ادبیات فارسی و ایران داره و یه تتو از یکی از بیت های خیام کرده