دردسر زیبا بودن برای بهاره کیان افشار ; طناز از همه زیباتره خوش به حال خوشگلا شما خوشگلا باید خدا رو صبح تا شب شکر کنید اگه نکنید خیلی بی لیاقتین