سارا منجزی پور : گپ هدف بسیار بزرگی دارد ; سارا منجزی پور بازیگر سینما و تلویزیون خوشحالم که جوانان ایرانی در تولید گپ و پارسی خبر دست داشتند