اصغر فرهادی و عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره کن ; حضور اصغر فرهادی، پنه لوپه کروز، خاویر باردم و ریکاردو دارین بر روی فرش قرمز افتتاحیه ۷۱ مین دوره جشنواره فیلم کن.