تاکید رییس جمهور به رفع انحصار پیام رسان های خارجی