جلوه های ویژه و هیجان در تیزر فیلم در حال اکران چهار راه استانبول