عکاسی از هانیه توسلی در شرایط سخت ; عکاسی از هانیه توسلی عزیز در شرایط سخت . حواشی جشنواره جهانی فجر