سکانس منتخب افسانه پاکرو در چشم ; افسانه پاکرو بازیگر جوان و جذاب سینمای ایران در فیلم چشم