جناب خان و خاطره سفر به تایلند ; سکانسی از قسمت هشتم سری پنجم خندوانه