جواد عزتی و همسرش مهلقا باقری جلوی دوربین عکاس ها ; جشنواره جهانی فیلم فجر