دایناسور پارکورکار در دنیای ژوراسیک! ; کلیپی هیجان انگیز به مناسبت اکران فیلم جدید دنیای ژوراسیک جدید، که فراری نفسگیر از دست دایناسوری است که نه تنها منقرض نشده بلکه خودش پارکورکار هم هست!