دریافت جایزه مینا ساداتی برای بازی در «تابستان داغ» در جشنواره پکن; ساداتی جایزه اش را به تمام زنان ایرانی تقدیم کرد