ترامپ در جوانی - سرمایه های کشورهای عربی را به آمریکا خواهم آورد;مصاحبه دونالد ترامپ با اپرا وینفری