وقتی هومن سیدی دختر میبره تو خونه ; سکانسی از سریال گلشیفته