آخرین تریلر از فیلم جدید استیون اسپیلبرگ به نام Ready player one;فیلم بازیکن شماره یک آماده به کارگردانی استیون اسپیلبرگ آماده انتشار در سال 2018