مصاحبه اصغر فرهادی روی فرش قرمز جشنواره کن ; اصغر فرهادی و عوامل فیلمش، «همه میدانند»، در افتتاحیه جشنواره فیلم کن حاضر شدند. فرهادی در حاشیه فرش قرمز گفتگوی کوتاهی با تلویزیون جشنواره داشت و از حضور در افتتاحیه و تجربه همکاری با خاویر باردم گفت.