حضور نیکی کریمی در مراسم فرش قرمز کن ; حضور نیکی کریمی در مراسم روز گذشته فرش قرمز براى فیلم درخت گلابی وحشی ساخته ى نوری بیلگه جیلان در فستیوال فیلم کن