سکانسی از فیلم سه رخ ساخته جعفر پناهی ; با حضور بهناز جعفری