واکنش ترلان پروانه به شایعات ازدواجش با ارسلان قاسمی ; ترلان پروانه به شایعه ازدواجش با ارسلان قاسمی پاسخ داد