سورپرایز بریتنی اسپیرز در لاس وگاس ; در اینجا بریتنی برای ضبط ویدئویی به لاس وگاس میرود که موقع فرود هلیکوپتر با صحنه ای زیبا مواجه میشود وبعد از فرود با خبرنگار برنامه صبح بخیر آمریکا مصاحبه می کند.