تا حالا در مورد سوخت زیستی چیزی شنیدید؟ این ویدیو درباره استفاده از گیاهان به عنوان سوخت زیستی هست. در 2-3 دقیقه متوجه میشید مراحل تولیدش به چه صورته