کنفرانس خبری «سه رخ» جعفر پناهی در جشنواره کن ; صحبت های بهناز جعفری و مرضیه رضایی، بازیگران «سه رخ»، جدیدترین ساختهٔ جعفر پناهی، در جشنواره فیلم کن.