جیمی کیمل - نصحیت کردن دونالد ترامپ کودک ; جیمی کیمل تصمیم گرفتند که به دوران کودکی دونالد ترامپ یعنی سال 1946 سفر کنند و بهش کمک کنند و هشدار بدهند در مورد عملکردش وقتی که بزرگ می شود.