افسانه پاکرو در کنسرت علی لهراسبی ; شکلکهای افسانه پاکرو کنسرت علی لهراسبی