تغییر جنسیت بهار کیان افشار ; سکانسی از سریال گلشیفته