پیام صوتی بهروز وثوقی در مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی ; بهروز وثوقی نوشت: برادرم را کشتند. دق دادند و دق کرد. برادرم رفت ... .