تیزر فیلم تگزاس با بازی حمید فرخ نژاد و پژمان جمشیدی ; فیلم تگزاس با بازی حمید فرخ نژاد ، پژمان جمشیدی و سام درخشانی