فیلمی که امبر هرد از عصبانیت جانی دپ و شکستن وسایل گرفت -Amber Heard ; امبرد هرد که موضوع طلاقش از جانی دپ این روزها سوژه رسانه هاست و خیلی ها او را متهم به سوء استفاده از موقعیت جانی دپ می کنند، امروز برگ برنده جدیدی رو کرد؛ فیلمی که با موبایل از دعواهای او گرفته است.