گفتگو با آناشید حسینی ; ادامه ویدیو را در آدرس http://www.namasha.com/v/wyGyZFeI ببینید