قرار ملاقات ویل اسمیت و سوفیا ; سوفیا اولین هوش مصنوعی جهان هست که سرو صدای زیادی کرده