مهناز افشار: متاسفم برای عاملین ممنوعیت تصویر ناصر ملک مطیعی ; همه ی ما در حق ناصر ملک مطیعی کم لطفی کردیم و تا عزیزی را از دست ندهیم قدر او را نمی دانیم اما شرمندگی برای کسانی ماند که مانع دیده شدن ایشان شدند.