Alexa Certified
ساکن در
ایران,اردبیل
تعداد افراد شبکه
۰ نفر
در زمینه ی علاقه مندی های خود و مخصوصا در رشته ی زبان و فیزیک با ای-دانش همکاری می نمایم
تجربه های کاری

مترجم

ایرانیان
تیر ۱۳۹۳ - بهمن ۱۳۹۴

در زمینه ی علاقه مندی های خود و مخصوصا در رشته ی زبان و فیزیک با ای-دانش همکاری می نمایم

تحصیلات و مدارک

مترجمی

پیام نور
مهر ۱۳۹۰ - تیر ۱۳۹۴