Alexa Certified
ساکن در
ایران -,تهران
تعداد افراد شبکه
۰ نفر
مجتمع آموزشی آریا تهران،با بیش از 10 سال تجربه، در 2 شعبه کویت و تهران، در زمینه برگذاری دوره های آموزشی کامپیوتر و حسابداری،آماده خدمت رسانی می باشد.
تجربه های کاری

مجتمع فنی

آریا تهران
فروردین ۱۳۸۶ - مشغول به همکاری

مجتمع آموزشی آریا تهران،با بیش از 10 سال تجربه، در 2 شعبه کویت و تهران، در زمینه برگذاری دوره های آموزشی کامپیوتر و حسابداری،آماده خدمت رسانی می باشد.

تحصیلات و مدارک

مجتمع فنی

آریا تهران
فروردین ۱۳۸۶ - مشغول به تحصیل