ساکن در
ایران,تهران
تعداد افراد شبکه
۳ نفر
آموزش شیمی دبیرستان زبان کره ای از ابتدا و الفبا
تجربه های کاری

تدریس خصوصی

شیمی و زبان کره ای
اسفند ۱۳۹۴ - مشغول به همکاری

آموزش شیمی دبیرستان زبان کره ای

تحصیلات و مدارک

شیمی کاربردی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهریور ۱۳۹۳ - مشغول به تحصیل